Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012


''A4M'' @ th Box Gallery,
Salonica,2012.Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

''Guernatenica'',@Athens