Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008''Bublegums''
sculptures,
2008.