Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

''DogmArt'' 
performance @Art House,
Athens,2009.