Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013
Green Line @Nicosia,
Cyprus.