Κυριακή 30 Ιουνίου 2013
Cacao Rocks mural in the island of Tzia/Kea,Greece,2013.