Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

''London Strawberry Fields Nightmare''Camdem Town,
London.