Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015''Πάρος''
150x90 cm, 
Acrylics on canvas.