Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

''Negatives'' 
project,
 2007-2012.