Τρίτη 12 Ιουνίου 2012


''Zootrope'' @ CAMP Gallery,
Athens,2012.