Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

O Τύπος του Δρόμου

A Cacao Rocks graffiti on the cover of ”O TYΠΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ” (Press of the Street)magazine.
Help <<Klimaka>> !