Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013


<<Holy Mountain>>Collaboration with Opium 
2x10 m.
(the last picture by Nassos Platis)
Ευχαριστούμε τις Ιωνικές Γιορτές και το Stigma.