Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014


 <<Ίσαλος Γραμμή / Land Graffitis>>
@Paros Island, Greece.
Pontoporos Gallery
13/6/2014 -8/7/2014
With Theopsy Gregos, This Is Opium & Aliki