Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014<<Deja Vu Tele Per 014>>
Spray paint on canvas
120x160 cm
(private collection athens)